She Walks in Beauty

She Walks in Beauty

She Walks in Beauty, 2016, Doshi

2016

Silk Organza, Discharge, Acid Dye, Tesuji Shibori,

32"H X 24"W X 12"D