Synthetic Hug

Synthetic Hug

Synthetic Hug 2023 Rose Malenfant

2023

Nylon, Silicone

5" x 2.5" x 2"